"Een sparringpartner die meedenkt, kan nét dat verschil maken"

Sparring partner

Grote onderwerpen verder brengen

Koers bepalen op 'de grote onderwerpen'. Je ontkomt er niet aan. Want zonder koers geen richting en geen focus. Maar strategische communicatieplannen maken kost ook tijd. Je moet er voor gaan zitten, de energie moet blijven stromen. En als team of trekker wil je het goede gevoel krijgen, én ook vasthouden.
Plannen zijn er in soorten en maten. Over een inhoudelijk onderwerp: hoe gaan we hier het komende jaar mee om? Wat willen we bereiken? Wie betrekken we? En hoe? Maar een plan kan ook over de communicatieafdeling zélf gaan: de visie op communicatie, prioriteitenstelling, een taakverdeling, hoe krijgt een coalitieakkoord een plek binnen het communicatiebeleid, en hoe kan het team zich samen én individueel blijven ontwikkelen?

Mijn bijdrage

Mijn bijdrage richt zich op het begeleidingsproces van de strategische planvorming of op de totstandkoming van het plan zelf. Beide tegelijk kan natuurlijk ook. Het hangt samen met wat er op dát moment nodig is en past.

Terug naar expertise overzicht